Bov Cannonball er oprettet for at give mulighed for at deltage i løb/motion og hygge uanset niveau. Der er medaljer til alle. Der skal være minimum 5 deltagere på hver distance. Der er ingen startnummer eller chip, og den enkelte løber er selv ansvarlig for at tage sin egen tid og at tiden bliver påført resultatlisten. Uret må ikke stoppes undervejs og autopausefunktionen skal være slået fra. Har man ikke selv et ur, vil der i målområdet ligge et ur, hvor man kan aflæse tiden. I depot vil være vand, cola, saft, slik og frugt. 

Hvis du udebliver eller melder afbud, refunderes pengene ikke, men dit startnummer kan overdrages til en anden - dette skal dog meddeles senest 3 dage før. Startnummer kan ikke overføres til et andet løb.

Ved tilmelding accepterer du, at deltagelse sker på eget ansvar og dit navn må offentliggøres på deltager- og resultatlisten samt billeder der er taget af dig under arrangementet må offentliggøres.

Der løbes efter Klub100 regler. 

Der tages forbehold for eventuelle restriktioner og regler i forbindelse med covid19. Eller andre uforudsete hændelser.

Del siden